Privacyverklaring

 

Minicamping PoortBulten kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Minicamping PoortBulten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Minicamping PoortBulten verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contact en/of reserveringsformulier op de website van Minicamping PoortBulten verwerkt:

1. Uw naam
2. Uw adresgegevens
3. Uw telefoonnummer
4. Uw e-mailadres

Waarom heeft Minicamping PoortBulten deze gegevens nodig?

Minicamping PoortBulten verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Minicamping PoortBulten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Minicamping PoortBulten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Minicamping PoortBulten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Minicamping PoortBulten gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Minicamping PoortBulten. Minicamping PoortBulten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Minicamping PoortBulten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Minicamping PoortBulten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Minicamping PoortBulten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.